Uputstvo za upotrebu

Pregledajte vid pre upotrebe Isotine kapi za oči da bi ste saznali napredak nakon upotrebe Izotina.

Doziranje

Deca mlađa od 10 godina

1 kap tri puta dnevno

Deca starija od 10 godina

2 kapi tri puta dnevno

Odrasli

2 kapi tri puta dnevno

 

Operite ruke pre ubrizgavanja kapi za oči da bi ste sprečili kontaminaciju bočice.  Sada stavite kapi za oči u oba oka kao i preporučene doze. Ostavite oči da se blago zatvaraju najmanje 3 do 5 minuta. Mnogo puta treptanje ili čvrsto stezanje kapaka može smanjiti blagotvoran učinak kapi za oči.


Trajanje tretmana sa izotinom
Preporučeno trajanje tretmana sa izotinom je najmanje 2 do 3 meseca ili do potrošnje 4 do 10 bočica.

Napomena: Potrebno je više vremena da bi se postigli željeni rezultati u zavisnosti od težine gubitka vida ili oštećenja. Neki pacijenti mogu zahtevati da ga koriste najmanje šest meseci ili duže.